Rozkład jazdy linii 408 ważny od 12.11.2020

Rozkład jazdy linii 408 – Bydgoszcz – Paterek (ważny od 12.11.2020)

przez Potulice, Nakło

Przystanki

poniedziałek – piątek

Przystanki

sobota

Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 4:45 6:25 7:25 8:25 10:25 11:25 12:55 14:00 15:55 16:55 17:55 19:00 21:05 22:10 Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 7:25 9:25 12:55 15:55 19:45
Bydgoszcz: Dworzec autobusowy (przed Focusem) 4:47 6:27 7:27 8:27 10:27 11:27 12:57 14:03 15:58 16:58 17:58 19:02 21:07 22:12 Bydgoszcz: Dworzec autobusowy (przed Focusem) 7:27 9:27 12:57 15:57 19:47
Bydgoszcz: ul. Jagiellońska – Piotrowskiego 4:48 6:28 7:28 8:28 10:28 11:28 12:58 14:05 16:00 17:00 18:00 19:03 21:08 22:13 Bydgoszcz: ul. Jagiellońska – Piotrowskiego 7:28 9:28 12:58 15:58 19:48
Bydgoszcz: ul. Focha – Opera 4:51 6:31 7:33 8:33 10:33 11:33 13:03 14:10 16:05 17:05 18:05 19:06 21:11 22:16 Bydgoszcz: ul. Focha – Opera 7:31 9:31 13:01 16:03 19:53
Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie 4:54 6:34 7:36 8:36 10:36 11:36 13:06 14:13 16:08 17:08 18:08 19:09 21:14 22:19 Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie 7:34 9:34 13:04 16:06 19:56
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 4:56 6:36 7:38 8:38 10:38 11:38 13:08 14:15 16:10 17:10 18:10 19:11 21:16 22:21 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 7:36 9:36 13:06 16:08 19:58
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 4:58 6:38 7:40 8:40 10:40 11:40 13:10 14:17 16:12 17:12 18:12 19:13 21:18 22:23 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 7:38 9:38 13:08 16:10 20:00
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 4:59 6:39 7:41 8:41 10:41 11:41 13:11 14:18 16:13 17:13 18:13 19:14 21:19 22:24 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 7:39 9:39 13:09 16:11 20:01
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:00 6:40 7:42 8:42 10:42 11:42 13:12 14:19 16:14 17:14 18:14 19:15 21:20 22:25 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 7:40 9:40 13:10 16:12 20:02
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 5:02 6:42 7:44 8:44 10:44 11:44 13:14 14:21 16:16 17:16 18:16 19:17 21:22 22:27 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 7:42 9:42 13:12 16:14 20:04
Lisi Ogon: ul. Bydgoska/Spokojna 5:04 6:44 7:46 8:46 10:46 11:46 13:16 14:23 16:18 17:18 18:18 19:19 21:24 22:29 Lisi Ogon: ul. Bydgoska/Spokojna 7:44 9:44 13:14 16:16 20:06
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Szlachecka 5:05 6:45 7:47 8:47 10:47 11:47 13:17 14:24 16:19 17:19 18:19 19:20 21:25 22:30 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Szlachecka 7:45 9:45 13:15 16:17 20:07
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Hubertusa 5:06 6:46 7:48 8:48 10:48 11:48 13:18 14:25 16:20 17:20 18:20 19:21 21:26 22:31 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Hubertusa 7:46 9:46 13:16 16:18 20:08
Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kasztanowa 5:07 6:47 7:49 8:49 10:49 11:49 13:19 14:26 16:21 17:21 18:21 19:22 21:27 22:32 Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kasztanowa 7:47 9:47 13:17 16:19 20:09
Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Grabowa (szkoła) 5:09 6:49 7:51 8:51 10:51 11:51 13:21 14:28 16:23 17:23 18:23 19:24 21:29 22:34 Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Grabowa (szkoła) 7:49 9:49 13:19 16:21 20:11
Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Czereśniowa 5:10 6:50 7:52 8:52 10:52 11:52 13:22 14:29 16:24 17:24 18:24 19:25 21:30 22:35 Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Czereśniowa 7:50 9:50 13:20 16:22 20:12
Łochowo: ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 5:11 6:51 7:53 8:53 10:53 11:53 13:23 14:30 16:25 17:25 18:25 19:26 21:31 22:36 Łochowo: ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 7:51 9:51 13:21 16:23 20:13
Łochowice I: ul. Nakielska 5:12 6:52 7:54 8:54 10:54 11:54 13:24 14:31 16:26 17:26 18:26 19:27 21:32 22:37 Łochowice I: ul. Nakielska 7:52 9:52 13:22 16:24 20:14
Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:13 6:53 7:55 8:55 10:55 11:55 13:25 14:32 16:27 17:27 18:27 19:28 21:33 22:38 Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 7:53 9:53 13:23 16:25 20:15
Niedola 5:15 6:55 7:57 8:57 10:57 11:57 13:27 14:34 16:29 17:29 18:29 19:30 21:35 22:40 Niedola 7:55 9:55 13:25 16:27 20:17
Gorzeń (ferma kur) 5:17 6:57 7:59 8:59 10:59 11:59 13:29 14:36 16:31 17:31 18:31 19:32 21:37 22:42 Gorzeń (ferma kur) 7:57 9:57 13:27 16:29 20:19
Gorzeń Wieś 5:19 6:59 8:01 9:01 11:01 12:01 13:31 14:38 16:33 17:33 18:33 19:34 21:39 22:44 Gorzeń Wieś 7:59 9:59 13:29 16:31 20:21
Potulice (ogródki działkowe) 5:22 7:02 8:04 9:04 11:04 12:04 13:34 14:41 16:36 17:36 18:36 19:37 21:42 22:47 Potulice (ogródki działkowe) 8:02 10:02 13:32 16:34 20:24
Potulice (zakład karny) 5:23 7:03 8:05 9:05 11:05 12:05 13:35 14:42 16:37 17:37 18:37 19:38 21:43 22:48 Potulice (zakład karny) 8:03 10:03 13:33 16:35 20:25
Występ: ul. Rybacka 5:25 7:05 8:07 9:07 11:07 12:07 13:37 14:44 16:39 17:39 18:39 19:40 21:45 22:50 Występ: ul. Rybacka 8:05 10:05 13:35 16:37 20:27
Występ: ul. Świerkowa 5:26 7:06 8:08 9:08 11:08 12:08 13:38 14:45 16:40 17:40 18:40 19:41 21:46 22:51 Występ: ul. Świerkowa 8:06 10:06 13:36 16:38 20:28
Występ (szkoła) 5:27 7:07 8:09 9:09 11:09 12:09 13:39 14:46 16:41 17:41 18:41 19:42 21:47 22:52 Występ (szkoła) 8:07 10:07 13:37 16:39 20:29
Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 5:31 7:11 8:13 9:13 11:13 12:13 13:43 14:50 16:45 17:45 18:45 19:46 21:51 22:56 Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 8:11 10:11 13:41 16:43 20:33
Nakło n/Notecią: ul. Ks. Skargi 5:33 7:13 8:15 9:15 11:15 12:15 13:45 14:52 16:47 17:47 18:47 19:48 21:53 22:58 Nakło n/Notecią: ul. Ks. Skargi 8:13 10:13 13:43 16:45 20:35
Nakło n/Notecią: ul. Jackowskiego 5:35 7:15 8:17 9:17 11:17 12:17 13:47 14:54 16:49 17:49 18:49 19:50 21:55 23:00 Nakło n/Notecią: ul. Jackowskiego 8:15 10:15 13:45 16:47 20:37
Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 5:38 7:18 8:21 9:21 11:21 12:21 13:51 14:58 16:53 17:53 18:53 19:54 21:58 23:03 Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 8:18 10:18 13:48 16:51 20:41
Paterek wyb. (przed rondem) 5:41 7:21 8:24 9:24 11:24 12:24 13:54 15:01 16:56 17:56 18:56 19:57 22:01 23:06 Paterek wyb. (przed rondem) 8:21 10:21 13:51 16:54 20:44
Paterek wyb. I (bloki) 5:42 7:22 8:25 9:25 11:25 12:25 13:55 15:02 16:57 17:57 18:57 19:58 22:02 23:07 Paterek wyb. I (bloki) 8:22 10:22 13:52 16:55 20:45
Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK 5:44 13:57 15:04 22:04 Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek: ul. Przemysłowa 5:45 13:58 15:05 22:05 Paterek: ul. Przemysłowa

 

Rozkład jazdy linii 408 – Paterek – Bydgoszcz (ważny od 12.11.2020)

przez Nakło, Potulice

Przystanki

poniedziałek – piątek

Przystanki

sobota

Paterek: ul. Przemysłowa 6:10 13:25 14:05 15:25 22:05 Paterek: ul. Przemysłowa
Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK 6:11 13:26 14:06 15:26 22:06 Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek wyb. 6:12 13:27 14:07 15:27 22:07 Paterek wyb.
Paterek wyb. I (bloki) 5:10 6:13 7:25 8:50 10:50 12:20 13:28 14:08 15:28 17:20 18:30 20:00 22:08 Paterek wyb. I (bloki) 5:10 8:50 10:50 14:18 17:20
Paterek (przed rondem) 5:12 6:15 7:27 8:52 10:52 12:22 13:30 14:10 15:30 17:22 18:32 20:02 22:10 Paterek (przed rondem) 5:12 8:52 10:52 14:20 17:22
Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 5:15 6:18 7:30 8:55 10:55 12:25 13:33 14:13 15:33 17:25 18:35 20:05 22:13 Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 5:15 8:55 10:55 14:23 17:25
Nakło n/Notecią: ul. Bydgoska 5:17 6:20 7:32 8:57 10:57 12:27 13:35 14:15 15:35 17:27 18:37 20:07 22:15 Nakło n/Notecią: ul. Bydgoska 5:17 8:57 10:57 14:25 17:27
Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 5:18 6:21 7:33 8:58 10:58 12:28 13:36 14:16 15:36 17:28 18:38 20:08 22:16 Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 5:18 8:58 10:58 14:26 17:28
Występ (szkoła) 5:22 6:25 7:37 9:02 11:02 12:32 13:40 14:20 15:40 17:32 18:42 20:12 22:20 Występ (szkoła) 5:22 9:02 11:02 14:30 17:32
Występ: ul. Świerkowa 5:23 6:26 7:38 9:03 11:03 12:33 13:41 14:21 15:41 17:33 18:43 20:13 22:21 Występ: ul. Świerkowa 5:23 9:03 11:03 14:31 17:33
Występ: ul. Rybacka 5:24 6:27 7:39 9:04 11:04 12:34 13:42 14:22 15:42 17:34 18:44 20:14 22:22 Występ: ul. Rybacka 5:24 9:04 11:04 14:32 17:34
Potulice (zakład karny) 5:26 6:29 7:41 9:06 11:06 12:36 13:44 14:24 15:44 17:36 18:46 20:16 22:24 Potulice (zakład karny) 5:26 9:06 11:06 14:34 17:36
Potulice (ogródki działkowe) 5:27 6:30 7:42 9:07 11:07 12:37 13:45 14:25 15:45 17:37 18:47 20:17 22:25 Potulice (ogródki działkowe) 5:27 9:07 11:07 14:35 17:37
Gorzeń 5:30 6:33 7:45 9:10 11:10 12:40 13:48 14:28 15:48 17:40 18:50 20:20 22:28 Gorzeń 5:30 9:10 11:10 14:38 17:40
Gorzeń (ferma kur) 5:32 6:35 7:47 9:12 11:12 12:42 13:50 14:30 15:50 17:42 18:52 20:22 22:30 Gorzeń (ferma kur) 5:32 9:12 11:12 14:40 17:42
Niedola 5:34 6:37 7:49 9:14 11:14 12:44 13:52 14:32 15:52 17:44 18:54 20:24 22:32 Niedola 5:34 9:14 11:14 14:42 17:44
Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:36 6:39 7:51 9:16 11:16 12:46 13:54 14:34 15:54 17:46 18:56 20:26 22:34 Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:36 9:16 11:16 14:44 17:46
Łochowice I: ul. Nakielska 5:37 6:40 7:52 9:17 11:17 12:47 13:55 14:35 15:55 17:47 18:57 20:27 22:35 Łochowice I: ul. Nakielska 5:37 9:17 11:17 14:45 17:47
Łochowo: ul. Nakielska 33 5:38 6:41 7:53 9:18 11:18 12:48 13:56 14:36 15:56 17:48 18:58 20:28 22:36 Łochowo: ul. Nakielska 33 5:38 9:18 11:18 14:46 17:48
Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Topolowa 5:39 6:42 7:54 9:19 11:19 12:49 13:57 14:37 15:57 17:49 18:59 20:29 22:37 Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Topolowa 5:39 9:19 11:19 14:47 17:49
Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:40 6:43 7:55 9:20 11:20 12:50 13:58 14:38 15:58 17:50 19:00 20:30 22:38 Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:40 9:20 11:20 14:48 17:50
Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kwiatowa 5:42 6:45 7:57 9:22 11:22 12:52 14:00 14:40 16:00 17:52 19:02 20:32 22:40 Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kwiatowa 5:42 9:22 11:22 14:50 17:52
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Wyczynowa 5:43 6:46 7:58 9:23 11:23 12:53 14:01 14:41 16:01 17:53 19:03 20:33 22:41 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Wyczynowa 5:43 9:23 11:23 14:51 17:53
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Dworska 5:44 6:47 7:59 9:24 11:24 12:54 14:02 14:42 16:02 17:54 19:04 20:34 22:42 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Dworska 5:44 9:24 11:24 14:52 17:54
Lisi Ogon: ul. Bydgoska 10-12 5:45 6:48 8:00 9:25 11:25 12:55 14:03 14:43 16:03 17:55 19:05 20:35 22:43 Lisi Ogon: ul. Bydgoska 10-12 5:45 9:25 11:25 14:53 17:55
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 5:47 6:50 8:02 9:27 11:27 12:57 14:05 14:45 16:05 17:57 19:07 20:37 22:45 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 5:47 9:27 11:27 14:55 17:57
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:49 6:52 8:04 9:29 11:29 12:59 14:07 14:47 16:07 17:59 19:09 20:39 22:47 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:49 9:29 11:29 14:57 17:59
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 5:50 6:53 8:05 9:30 11:30 13:00 14:08 14:48 16:08 18:00 19:10 20:40 22:48 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 5:50 9:30 11:30 14:58 18:00
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 5:51 6:54 8:06 9:31 11:31 13:01 14:09 14:49 16:09 18:01 19:11 20:41 22:49 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 5:51 9:31 11:31 14:59 18:01
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:54 6:57 8:09 9:34 11:34 13:04 14:12 14:52 16:12 18:04 19:14 20:44 22:52 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:54 9:34 11:34 15:02 18:04
Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:58 7:01 8:13 9:38 11:38 13:08 14:16 14:56 16:16 18:08 19:18 20:48 22:56 Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:58 9:38 11:38 15:06 18:08
Bydgoszcz: Plac Teatralny 6:00 7:03 8:15 9:40 11:40 13:10 14:18 14:58 16:18 18:10 19:20 20:50 22:58 Bydgoszcz: Plac Teatralny 6:00 9:40 11:40 15:08 18:10
Bydgoszcz: Rondo Jagiellonów (Urocza) 6:03 7:06 8:18 9:43 11:43 13:13 14:21 15:01 16:21 18:13 19:23 20:53 23:01 Bydgoszcz: Rondo Jagiellonów (Urocza) 6:03 9:43 11:43 15:11 18:13
Bydgoszcz: Dworzec autobusowy 6:06 7:09 8:21 9:46 11:46 13:16 14:24 15:04 16:24 18:16 19:26 20:56 23:04 Bydgoszcz: Dworzec autobusowy 6:06 9:46 11:46 15:14 18:16
Bydgoszcz: Ogińskiego – Moniuszki 6:07 7:10 8:22 9:47 11:47 13:17 14:25 15:05 16:25 18:17 19:27 20:57 23:05 Bydgoszcz: Ogińskiego – Moniuszki 6:07 9:47 11:47 15:15 18:17
Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 6:08 7:11 8:23 9:48 11:48 13:18 14:26 15:06 16:26 18:18 19:28 20:58 23:06 Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 6:08 9:48 11:48 15:16 18:18