1

Rozkład jazdy linii 408 ważny od 1.04.2021

Rozkład jazdy linii 408 – Bydgoszcz – Paterek (ważny od 1.04.2021)

przez Potulice, Nakło

 

Przystanki

poniedziałek – piątek

Przystanki

sobota

Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 4:45 6:10 7:25 8:25 10:25 11:30 12:55 14:00 15:35 16:40 17:50 19:20 21:00 22:05 Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 7:25 9:25 12:55 16:40 19:45
Bydgoszcz: Dworzec autobusowy (przed Focusem) 4:46 6:11 7:27 8:27 10:27 11:32 12:57 14:02 15:37 16:42 17:52 19:22 21:02 22:07 Bydgoszcz: Dworzec autobusowy (przed Focusem) 7:27 9:27 12:57 16:42 19:47
Bydgoszcz: ul. Jagiellońska – Piotrowskiego 4:47 6:12 7:28 8:28 10:28 11:33 12:58 14:04 15:39 16:44 17:53 19:23 21:03 22:08 Bydgoszcz: ul. Jagiellońska – Piotrowskiego 7:28 9:28 12:58 16:44 19:48
Bydgoszcz: ul. Focha – Opera 4:50 6:15 7:33 8:33 10:33 11:38 13:03 14:09 15:44 16:49 17:56 19:26 21:06 22:11 Bydgoszcz: ul. Focha – Opera 7:31 9:31 13:01 16:49 19:53
Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie 4:52 6:17 7:36 8:36 10:36 11:41 13:06 14:12 15:47 16:52 17:59 19:29 21:09 22:14 Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie 7:34 9:34 13:04 16:52 19:56
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 4:54 6:19 7:38 8:38 10:38 11:43 13:08 14:14 15:49 16:54 18:01 19:31 21:11 22:16 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 7:36 9:36 13:06 16:54 19:58
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 4:56 6:21 7:40 8:40 10:40 11:45 13:10 14:16 15:51 16:56 18:03 19:33 21:18 22:23 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 7:38 9:38 13:08 16:56 20:00
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 4:57 6:22 7:41 8:41 10:41 11:46 13:11 14:17 15:52 16:57 18:04 19:34 21:14 22:19 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 7:39 9:39 13:09 16:57 20:01
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 4:58 6:23 7:42 8:42 10:42 11:47 13:12 14:18 15:53 16:58 18:05 19:35 21:15 22:20 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 7:40 9:40 13:10 16:58 20:02
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 5:00 6:25 7:44 8:44 10:44 11:49 13:14 14:20 15:55 17:00 18:07 19:37 21:17 22:22 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 7:42 9:42 13:12 17:00 20:04
Lisi Ogon: ul. Bydgoska/Spokojna 5:02 6:27 7:46 8:46 10:46 11:51 13:16 14:22 15:57 17:02 18:09 19:39 21:19 22:24 Lisi Ogon: ul. Bydgoska/Spokojna 7:44 9:44 13:14 17:02 20:06
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Szlachecka 5:03 6:28 7:47 8:47 10:47 11:52 13:17 14:23 15:58 17:03 18:10 19:40 21:20 22:25 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Szlachecka 7:45 9:45 13:15 17:03 20:07
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Hubertusa 5:04 6:29 7:48 8:48 10:48 11:53 13:18 14:24 15:59 17:04 18:11 19:41 21:21 22:26 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Hubertusa 7:46 9:46 13:16 17:04 20:08
Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kasztanowa 5:05 6:30 7:49 8:49 10:49 11:54 13:19 14:25 16:00 17:05 18:12 19:42 21:22 22:27 Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kasztanowa 7:47 9:47 13:17 17:05 20:09
Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Grabowa (szkoła) 5:07 6:32 7:51 8:51 10:51 11:56 13:21 14:27 16:02 17:07 18:14 19:44 21:24 22:29 Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Grabowa (szkoła) 7:49 9:49 13:19 17:07 20:11
Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Czereśniowa 5:08 6:33 7:52 8:52 10:52 11:57 13:22 14:28 16:03 17:08 18:15 19:45 21:25 22:30 Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Czereśniowa 7:50 9:50 13:20 17:08 20:12
Łochowo: ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 5:09 6:34 7:53 8:53 10:53 11:58 13:23 14:29 16:04 17:09 18:16 19:46 21:26 22:31 Łochowo: ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 7:51 9:51 13:21 17:09 20:13
Łochowice I: ul. Nakielska 5:10 6:35 7:54 8:54 10:54 11:59 13:24 14:30 16:05 17:10 18:17 19:47 21:27 22:32 Łochowice I: ul. Nakielska 7:52 9:52 13:22 17:10 20:14
Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:11 6:36 7:55 8:55 10:55 12:00 13:25 14:31 16:06 17:11 18:18 19:48 21:28 22:33 Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 7:53 9:53 13:23 17:11 20:15
Niedola 5:13 6:38 7:57 8:57 10:57 12:02 13:27 14:33 16:08 17:13 18:20 19:50 21:30 22:35 Niedola 7:55 9:55 13:25 17:13 20:17
Gorzeń (ferma kur) 5:15 6:40 7:59 8:59 10:59 12:04 13:29 14:35 16:10 17:15 18:22 19:52 21:32 22:37 Gorzeń (ferma kur) 7:57 9:57 13:27 17:15 20:19
Gorzeń Wieś 5:17 6:42 8:01 9:01 11:01 12:06 13:31 14:37 16:12 17:17 18:24 19:54 21:34 22:39 Gorzeń Wieś 7:59 9:59 13:29 17:17 20:21
Potulice (ogródki działkowe) 5:20 6:45 8:04 9:04 11:04 12:09 13:34 14:40 16:15 17:20 18:27 19:57 21:37 22:42 Potulice (ogródki działkowe) 8:02 10:02 13:32 17:20 20:24
Potulice (zakład karny) 5:21 6:46 8:05 9:05 11:05 12:10 13:35 14:41 16:16 17:21 18:28 19:58 21:38 22:43 Potulice (zakład karny) 8:03 10:03 13:33 17:21 20:25
Występ: ul. Rybacka 5:23 6:48 8:07 9:07 11:07 12:12 13:37 14:43 16:18 17:23 18:30 20:00 21:40 22:45 Występ: ul. Rybacka 8:05 10:05 13:35 17:23 20:27
Występ: ul. Świerkowa 5:24 6:49 8:08 9:08 11:08 12:13 13:38 14:44 16:19 17:24 18:31 20:01 21:41 22:46 Występ: ul. Świerkowa 8:06 10:06 13:36 17:24 20:28
Występ (szkoła) 5:25 6:50 8:09 9:09 11:09 12:14 13:39 14:45 16:20 17:25 18:32 20:02 21:42 22:47 Występ (szkoła) 8:07 10:07 13:37 17:25 20:29
Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 5:29 6:54 8:13 9:13 11:13 12:18 13:43 14:49 16:24 17:29 18:36 20:06 21:46 22:51 Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 8:11 10:11 13:41 17:29 20:33
Nakło n/Notecią: ul. Ks. Skargi 5:31 6:56 8:15 9:15 11:15 12:20 13:45 14:51 16:26 17:31 18:38 20:08 21:48 22:53 Nakło n/Notecią: ul. Ks. Skargi 8:13 10:13 13:43 17:31 20:35
Nakło n/Notecią: ul. Jackowskiego 5:33 6:58 8:17 9:17 11:17 12:22 13:47 14:53 16:28 17:33 18:40 20:10 21:50 22:55 Nakło n/Notecią: ul. Jackowskiego 8:15 10:15 13:45 17:33 20:37
Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 5:36 7:01 8:21 9:21 11:21 12:26 13:51 14:57 16:32 17:37 18:44 20:14 21:53 22:58 Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 8:18 10:18 13:48 17:37 20:41
Paterek wyb. (przed rondem) 5:38 7:03 8:24 9:24 11:24 12:29 13:54 15:00 16:35 17:40 18:47 20:17 21:56 23:01 Paterek wyb. (przed rondem) 8:21 10:21 13:51 17:40 20:44
Paterek wyb. I (bloki) 5:39 7:04 8:25 9:25 11:25 12:30 13:55 15:01 16:36 17:41 18:48 20:18 21:57 23:02 Paterek wyb. I (bloki) 8:22 10:22 13:52 17:41 20:45
Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK 5:41 7:06 13:57 15:03 21:59 Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek: ul. Przemysłowa 5:42 7:07 13:58 15:04 22:00 Paterek: ul. Przemysłowa

 

Rozkład jazdy linii 408 – Paterek – Bydgoszcz (ważny od 1.04.2021)

przez Nakło, Potulice

 

Przystanki

poniedziałek – piątek

Przystanki

sobota

Paterek: ul. Przemysłowa 6:05 7:10 13:25 14:05 15:25 22:05 Paterek: ul. Przemysłowa
Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK 6:06 7:11 13:26 14:06 15:26 22:06 Paterek: ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek wyb. 6:07 7:12 13:27 14:07 15:27 22:07 Paterek wyb.
Paterek wyb. I (bloki) 5:10 6:08 7:13 8:45 10:45 12:25 13:28 14:08 15:28 16:55 18:30 20:30 22:08 Paterek wyb. I (bloki) 5:10 8:50 10:50 14:18 18:30
Paterek (przed rondem) 5:12 6:10 7:15 8:47 10:47 12:27 13:30 14:10 15:30 16:57 18:32 20:32 22:10 Paterek (przed rondem) 5:12 8:52 10:52 14:20 18:32
Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 5:15 6:13 7:18 8:50 10:50 12:30 13:33 14:13 15:33 17:00 18:35 20:35 22:13 Nakło n/Notecią: ul. Poznańska 5:15 8:55 10:55 14:23 18:35
Nakło n/Notecią: ul. Bydgoska 5:17 6:15 7:20 8:52 10:52 12:32 13:35 14:15 15:35 17:02 18:37 20:37 22:15 Nakło n/Notecią: ul. Bydgoska 5:17 8:57 10:57 14:25 18:37
Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 5:18 6:16 7:21 8:53 10:53 12:33 13:36 14:16 15:36 17:03 18:38 20:38 22:16 Nakło n/Notecią: ul. Potulicka 5:18 8:58 10:58 14:26 18:38
Występ (szkoła) 5:22 6:20 7:25 8:57 10:57 12:37 13:40 14:20 15:40 17:07 18:42 20:42 22:20 Występ (szkoła) 5:22 9:02 11:02 14:30 18:42
Występ: ul. Świerkowa 5:23 6:21 7:26 8:58 10:58 12:38 13:41 14:21 15:41 17:08 18:43 20:43 22:21 Występ: ul. Świerkowa 5:23 9:03 11:03 14:31 18:43
Występ: ul. Rybacka 5:24 6:22 7:27 8:59 10:59 12:39 13:42 14:22 15:42 17:09 18:44 20:44 22:22 Występ: ul. Rybacka 5:24 9:04 11:04 14:32 18:44
Potulice (zakład karny) 5:26 6:24 7:29 9:01 11:01 12:41 13:44 14:24 15:44 17:11 18:46 20:46 22:24 Potulice (zakład karny) 5:26 9:06 11:06 14:34 18:46
Potulice (ogródki działkowe) 5:27 6:25 7:30 9:02 11:02 12:42 13:45 14:25 15:45 17:12 18:47 20:47 22:25 Potulice (ogródki działkowe) 5:27 9:07 11:07 14:35 18:47
Gorzeń 5:30 6:28 7:33 9:05 11:05 12:45 13:48 14:28 15:48 17:15 18:50 20:50 22:28 Gorzeń 5:30 9:10 11:10 14:38 18:50
Gorzeń (ferma kur) 5:32 6:30 7:35 9:07 11:07 12:47 13:50 14:30 15:50 17:17 18:52 20:52 22:30 Gorzeń (ferma kur) 5:32 9:12 11:12 14:40 18:52
Niedola 5:34 6:32 7:37 9:09 11:09 12:49 13:52 14:32 15:52 17:19 18:54 20:54 22:32 Niedola 5:34 9:14 11:14 14:42 18:54
Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:36 6:34 7:39 9:11 11:11 12:51 13:54 14:34 15:54 17:21 18:56 20:56 22:34 Łochowice: ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:36 9:16 11:16 14:44 18:56
Łochowice I: ul. Nakielska 5:37 6:35 7:40 9:12 11:12 12:52 13:55 14:35 15:55 17:22 18:57 20:57 22:35 Łochowice I: ul. Nakielska 5:37 9:17 11:17 14:45 18:57
Łochowo: ul. Nakielska 33 5:38 6:36 7:41 9:13 11:13 12:53 13:56 14:36 15:56 17:23 18:58 20:58 22:36 Łochowo: ul. Nakielska 33 5:38 9:18 11:18 14:46 18:58
Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Topolowa 5:39 6:37 7:42 9:14 11:14 12:54 13:57 14:37 15:57 17:24 18:59 20:59 22:37 Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Topolowa 5:39 9:19 11:19 14:47 18:59
Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:40 6:38 7:43 9:15 11:15 12:55 13:58 14:38 15:58 17:25 19:00 21:00 22:38 Łochowo: ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:40 9:20 11:20 14:48 19:00
Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kwiatowa 5:42 6:40 7:45 9:17 11:17 12:57 14:00 14:40 16:00 17:27 19:02 21:02 22:40 Łochowo: ul. Szosa Bydgoska/Kwiatowa 5:42 9:22 11:22 14:50 19:02
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Wyczynowa 5:43 6:41 7:46 9:18 11:18 12:58 14:01 14:41 16:01 17:28 19:03 21:03 22:41 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Wyczynowa 5:43 9:23 11:23 14:51 19:03
Lisi Ogon: ul. Potulicka/Dworska 5:44 6:42 7:47 9:19 11:19 12:59 14:02 14:42 16:02 17:29 19:04 21:04 22:42 Lisi Ogon: ul. Potulicka/Dworska 5:44 9:24 11:24 14:52 19:04
Lisi Ogon: ul. Bydgoska 10-12 5:45 6:43 7:48 9:20 11:20 13:00 14:03 14:43 16:03 17:30 19:05 21:05 22:43 Lisi Ogon: ul. Bydgoska 10-12 5:45 9:25 11:25 14:53 19:05
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 5:47 6:45 7:50 9:22 11:22 13:02 14:05 14:45 16:05 17:32 19:07 21:07 22:45 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Lisia 5:47 9:27 11:27 14:55 19:07
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:49 6:47 7:52 9:24 11:24 13:04 14:07 14:47 16:07 17:34 19:09 21:09 22:47 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:49 9:29 11:29 14:57 19:09
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 5:50 6:48 7:53 9:25 11:25 13:05 14:08 14:48 16:08 17:35 19:10 21:10 22:48 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wiśniowa 5:50 9:30 11:30 14:58 19:10
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 5:51 6:49 7:54 9:26 11:26 13:06 14:09 14:49 16:09 17:36 19:11 21:11 22:49 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Widok 5:51 9:31 11:31 14:59 19:11
Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:54 6:52 7:57 9:29 11:29 13:09 14:12 14:52 16:12 17:39 19:14 21:14 22:52 Bydgoszcz: ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:54 9:34 11:34 15:02 19:14
Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:58 6:56 8:01 9:33 11:33 13:13 14:16 14:56 16:16 17:43 19:18 21:18 22:56 Bydgoszcz: Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:58 9:38 11:38 15:06 19:18
Bydgoszcz: Plac Teatralny 6:00 6:58 8:03 9:35 11:35 13:15 14:18 14:58 16:18 17:45 19:20 21:20 22:58 Bydgoszcz: Plac Teatralny 6:00 9:40 11:40 15:08 19:20
Bydgoszcz: Rondo Jagiellonów (Urocza) 6:03 7:01 8:06 9:38 11:38 13:18 14:21 15:01 16:21 17:48 19:23 21:23 23:01 Bydgoszcz: Rondo Jagiellonów (Urocza) 6:03 9:43 11:43 15:11 19:23
Bydgoszcz: Dworzec autobusowy 6:06 7:04 8:09 9:41 11:41 13:21 14:24 15:04 16:24 17:51 19:26 21:26 23:04 Bydgoszcz: Dworzec autobusowy 6:06 9:46 11:46 15:14 19:26
Bydgoszcz: Ogińskiego – Moniuszki 6:07 7:05 8:10 9:42 11:42 13:22 14:25 15:05 16:25 17:52 19:27 21:27 23:05 Bydgoszcz: Ogińskiego – Moniuszki 6:07 9:47 11:47 15:15 19:27
Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 6:08 7:06 8:11 9:43 11:43 13:23 14:26 15:06 16:26 17:53 19:28 21:28 23:06 Bydgoszcz: Rondo Wielkopolskie 6:08 9:48 11:48 15:16 19:28