Ceny biletów okresowych na linii 408 Bydgoszcz – Nakło – Paterek

Uwagi wstępne do biletów okresowych

  • Bilety 10, 15, 20 i 30-dniowe są wyłącznie normalne – bez ulg ustawowych.
  • Bilet miesięczny zawsze jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i jest to jedyny bilet okresowy, do którego można zastosować ulgę ustawową – szkolną lub studencką.
  • Bilet miesięczny normalny i 30-dniowy są w tej samej cenie.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 408

 BYDGOSZCZBYDG.  UL. LISIALISI OGONŁOCHOWOŁOCHOWICENIEDOLAGORZEŃPOTULICEWYSTĘPNAKŁOPATEREKPATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 190215230240260270280290300320330
BYD. UL. LISIA190 200220230250260270280290315325
LISI OGON215200 200215235245255265280300315
ŁOCHOWO230220200 200220230245255270290300
ŁOCHOWICE240230215200 200215230245260275285
NIEDOLA260250235220200 200220235250265275
GORZEŃ270260245230215200 200220235250260
POTULICE280270255245230220200 200220235250
WYSTĘP290280265255245235220200 200225240
NAKŁO300290280270260250235220200 175185
PATEREK320315300290275265250235225175 140
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA330325315300285275260250240185140 

Bilet miesięczny, szkolny na linię 408

 BYDGOSZCZBYDG.  UL. LISIALISI OGONŁOCHOWOŁOCHOWICENIEDOLAGORZEŃPOTULICEWYSTĘPNAKŁOPATEREKPATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 96,90109,65117,30122,40132,60137,70142,80147,90153,00163,20168,30
BYD. UL. LISIA96,90 102,00112,20117,30127,50132,60137,70142,80147,90160,65165,75
LISI OGON109,65102,00 102,00109,65119,85124,95130,05135,15142,80153,00160,65
ŁOCHOWO117,30112,20102,00 102,00112,20117,30124,95130.05137,70147,90153,00
ŁOCHOWICE122,40117,30109,65102,00 102,00109,65117,30124,95132,60140,25145,35
NIEDOLA132,60127,50119,85112,20102,00 102,00112,20119,85127,50135,15140,25
GORZEŃ137,70132,60124,95117,30109,65102,00 102,00112,20119,85127,50132,60
POTULICE135,15137,70130,05124,95117,30112,20102,00 102,00112,20119,85125,50
WYSTĘP147,90142,80135,15130.05124,95119,85112,20102,00 102,00114,75122,40
NAKŁO153,00147,90142,80137,70132,60127,50119,85112,20102,00 89,2594,35
PATEREK163,20160,65153,00147,90140,25135,15127,50119,85114,7589,25 71,40
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA168,30165,75160,65153,00145,35140,25132,60125,50122,4094,3571,40 

Bilet miesięczny, studencki na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 93,10 105,35 112,70 117,60 127,40 132,30 137,20 142,10 147,00 156,80 161,70
BYD. UL. LISIA 93,10 98,00 107,80 112,70 122,50 127,40 132,30 137,20 142,10 154,35 159,25
LISI OGON 105,35 98,00 98,00 105,35 115,15 120,05 124,95 129,85 137,20 147,00 154,35
ŁOCHOWO 112,70 107,80 98,00 98,00 107,80 112,70 120,05 124,95 132,30 142,10 147,00
ŁOCHOWICE 117,60 112,70 105,35 98,00 98,00 105,35 112,70 120,05 127,40 134,75 139,65
NIEDOLA 127,40 122,50 115,15 107,80 98 98,00 107,80 115,15 122,50 129,85 134,75
GORZEŃ 132,30 127,40 120,05 112,70 105,35 98,00 98,00 107,80 115,15 122,50 127,40
POTULICE 137,20 132,30 124,95 120,05 112,70 107,80 98,00 98,00 107,80 115,15 122,50
WYSTĘP 142,10 137,20 129,85 124,95 120,05 115,15 107,80 98,00 98,00 110,25 117,60
NAKŁO 147,00 142,10 137,20 132,30 127,40 122,50 115,15 107,80 98,00 85,75 90,65
PATEREK 156,80 154,35 147,00 142,10 134,75 129,85 122,50 115,15 110,25 85,75 68,60
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 161,70 159,25 154,35 147,00 139,65 134,75 127,40 122,50 117,60 90,65 68,60

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 79 90 96 100 108 113 117 121 125 133 138
BYD. UL. LISIA 79 83 92 96 104 108 113 117 121 131 135
LISI OGON 90 83 83 90 98 102 106 110 117 125 131
ŁOCHOWO 96 92 83 83 92 96 102 106 113 121 125
ŁOCHOWICE 100 96 90 83 83 90 96 102 108 115 119
NIEDOLA 108 104 98 92 83 83 92 98 104 110 115
GORZEŃ 113 108 102 96 90 83 83 92 98 104 108
POTULICE 117 113 106 102 96 92 83 83 92 98 104
WYSTĘP 121 117 110 106 102 98 92 83 83 94 100
NAKŁO 125 121 117 113 108 104 98 92 83 73 77
PATEREK 133 131 125 121 115 110 104 98 94 73 58
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 138 135 131 125 119 115 108 104 100 77 58

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 109 124 132 138 150 155 161 167 173 184 190
BYD. UL. LISIA 109 115 127 132 144 150 155 161 167 181 187
LISI OGON 124 115 115 124 135 141 147 152 161 173 181
ŁOCHOWO 132 127 115 115 127 132 141 147 155 167 173
ŁOCHOWICE 138 132 124 115 115 124 132 141 150 158 164
NIEDOLA 150 144 135 127 115 115 127 135 144 152 158
GORZEŃ 155 150 141 132 124 115 115 127 135 144 150
POTULICE 161 155 147 141 132 127 115 115 127 135 144
WYSTĘP 167 161 152 147 141 135 127 115 115 129 138
NAKŁO 173 167 161 155 150 144 135 127 115 101 106
PATEREK 184 181 173 167 158 152 144 135 129 101 81
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 190 187 181 173 164 158 150 144 138 106 81

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 139 158 169 176 191 198 205 213 220 235 242
BYD. UL. LISIA 139 147 161 169 183 191 198 205 213 231 238
LISI OGON 158 147 147 158 172 180 187 194 205 220 231
ŁOCHOWO 169 161 147 147 161 169 180 187 198 213 220
ŁOCHOWICE 176 169 158 147 147 158 169 180 191 202 209
NIEDOLA 191 183 172 161 147 147 161 172 183 194 202
GORZEŃ 198 191 180 169 158 147 147 161 172 183 191
POTULICE 205 198 187 180 169 161 147 147 161 172 183
WYSTĘP 213 205 194 187 180 172 161 147 147 165 176
NAKŁO 220 213 205 198 191 183 172 161 147 128 136
PATEREK 235 231 220 213 202 194 183 172 165 128 103
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 242 238 231 220 209 202 191 183 176 136 103