Ceny biletów miesięcznych i okresowych na linię 408 Bydgoszcz – Nakło – Paterek

Ceny biletów miesięcznych i okresowych na linię 408 Bydgoszcz – Nakło – Paterek


 

Bilet miesięczny lub 30-dniowy, normalny na linię 408


BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 120 145 155 165 175 180 190 195 200 210 220
BYD. UL. LISIA 120 130 150 160 165 170 175 180 190 200 210
LISI OGON 145 130 135 145 155 160 165 170 180 190 200
ŁOCHOWO 155 150 135 135 150 155 160 165 175 185 195
ŁOCHOWICE 165 160 145 135 145 155 160 165 170 180 190
NIEDOLA 175 165 155 150 145 130 150 160 165 175 185
GORZEŃ 180 170 160 155 155 130 145 155 165 170 180
POTULICE 190 175 165 160 160 150 145 135 145 160 170
WYSTĘP 195 180 170 165 165 160 155 135 135 150 160
NAKŁO 200 190 180 175 170 165 165 145 135 135 140
PATEREK 210 200 190 185 180 175 170 160 150 135 100
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 220 210 200 195 190 185 180 170 160 140 100

 

Bilet miesięczny, studencki na linię 408


BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 58,80 71,05 75,95 80,85 85,75 88,20 93,10 95,55 98 102,90 107,80
BYD. UL. LISIA 58,80 63,70 73,50 78,40 80,85 83,30 85,75 88,20 93,10 98 102,90
LISI OGON 71,05 63,70 66,15 71,05 75,95 78,40 80,85 83,30 88,20 93,10 98
ŁOCHOWO 75,95 73,50 66,15 66,15 73,50 75,95 78,40 80,85 85,75 90,65 95,55
ŁOCHOWICE 80,85 78,40 71,05 66,15 71,05 75,95 78,40 80,85 83,30 88,20 93,10
NIEDOLA 85,75 80,85 75,95 73,50 71,05 63,70 73,50 78,40 80,85 85,75 90,65
GORZEŃ 88,20 83,30 78,40 75,95 75,95 63,70 71,05 75,95 80,85 83,30 88,20
POTULICE 93,10 85,75 80,85 78,40 78,40 73,50 71,05 66,15 71,05 78,40 83,30
WYSTĘP 95,55 88,20 83,30 80,85 80,85 78,40 75,95 66,15 66,15 73,50 78,40
NAKŁO 98 93,10 88,20 85,75 83,30 80,85 80,85 71,05 66,15 66,15 68,60
PATEREK 102,90 98 93,10 90,65 88,20 85,75 83,30 78,40 73,50 66,15 49
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 107,80 102,90 98 95,55 93,10 90,65 88,20 83,30 78,40 68,60 49

 

Bilet miesięczny, szkolny na linię 408


BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 61,20 73,95 79,05 84,15 89,25 91,80 91,80 99,45 102,00 107,10 112,20
BYD. UL. LISIA 61,20 66,30 76,50 81,60 84,15 86,70 89,25 91,80 96,90 102,00 107,10
LISI OGON 73,95 66,30 68,85 73,95 79,05 81,60 84,15 86,70 91,80 96,90 102,00
ŁOCHOWO 79,05 76,50 68,85 68,85 76,50 79,05 81,60 84,15 89,25 94,35 99,45
ŁOCHOWICE 84,15 81,60 73,95 68,85 73,95 79,05 81,60 84,15 86,70 91,80 96,90
NIEDOLA 89,25 84,15 79,05 76,50 73,95 66,30 76,50 81,60 84,15 89,25 94,35
GORZEŃ 91,80 86,70 81,60 79,05 79,05 66,30 73,95 79,05 84,15 86,70 91,80
POTULICE 91,80 89,25 84,15 81,60 81,60 76,50 73,95 68,85 73,95 81,60 86,70
WYSTĘP 99,45 91,80 86,70 84,15 84,15 81,60 79,05 68,85 68,85 76,50 81,60
NAKŁO 102,00 96,90 91,80 89,25 86,70 84,15 84,15 73,95 68,85 68,85 71,40
PATEREK 107,10 102,00 96,90 94,35 91,80 89,25 86,70 81,60 76,50 68,85 51,00
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 112,20 107,10 102,00 99,45 96,90 94,35 91,80 86,70 81,60 71,40 51,00

 

Bilet 10-dniowy, normalny na linię 408


BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 50 60 65 69 73 75 79 81 83 88 92
BYD. UL. LISIA 50 54 63 67 69 71 73 75 79 83 88
LISI OGON 60 54 56 60 65 67 69 71 75 79 83
ŁOCHOWO 65 63 56 56 63 65 67 69 73 77 81
ŁOCHOWICE 69 67 60 56 60 65 67 69 71 75 79
NIEDOLA 73 69 65 63 60 54 63 67 69 73 77
GORZEŃ 75 71 67 65 65 54 60 65 69 71 75
POTULICE 79 73 69 67 67 63 60 56 60 67 71
WYSTĘP 81 75 71 69 69 67 65 56 56 63 67
NAKŁO 83 79 75 73 71 69 69 60 56 56 58
PATEREK 88 83 79 77 75 73 71 67 63 56 42
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 92 88 83 81 79 77 75 71 67 58 42

 

Bilet 15-dniowy, normalny na linię 408


BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 69 83 89 95 101 104 109 112 115 121 127
BYD. UL. LISIA 69 75 86 92 95 98 101 104 109 115 121
LISI OGON 83 75 78 83 89 92 95 98 104 109 115
ŁOCHOWO 89 86 78 78 86 89 92 95 101 106 112
ŁOCHOWICE 95 92 83 78 83 89 92 95 98 104 109
NIEDOLA 101 95 89 86 83 75 86 92 95 101 106
GORZEŃ 104 98 92 89 89 75 83 89 95 98 104
POTULICE 109 101 95 92 92 86 83 78 83 92 98
WYSTĘP 112 104 98 95 95 92 89 78 78 86 92
NAKŁO 115 109 104 101 98 95 95 83 78 78 81
PATEREK 121 115 109 106 104 101 98 92 86 78 58
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 127 121 115 112 109 106 104 98 92 81 58

 

Bilet 20-dniowy, normalny na linię 408


BYDGOSZCZ BYDG. UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 88 106 114 121 128 132 139 143 147 154 161
BYD. UL. LISIA 88 95 110 117 121 125 128 132 139 147 154
LISI OGON 106 95 99 106 114 117 121 125 132 139 147
ŁOCHOWO 114 110 99 99 110 114 117 121 128 136 143
ŁOCHOWICE 121 117 106 99 106 114 117 121 125 132 139
NIEDOLA 128 121 114 110 106 95 110 117 121 128 136
GORZEŃ 132 125 117 114 114 95 106 114 121 125 132
POTULICE 139 128 121 117 117 110 106 99 106 117 125
WYSTĘP 143 132 125 121 121 117 114 99 99 110 117
NAKŁO 147 139 132 128 125 121 121 106 99 99 103
PATEREK 154 147 139 136 132 128 125 117 110 99 73
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 161 154 147 143 139 136 132 125 117 103 73