Ceny biletów jednorazowych na linii 408 Bydgoszcz – Nakło – Kraczki

Bilet normalny jednorazowy na linii 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 6 8 9 9,5 10,5 11,5 12 12,5 13 14 15
BYD. UL. LISIA 6 7 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12,5 13 14
LISI OGON 8 7 6,5 8 9,5 10 10,5 11 12 12,5 13,5
ŁOCHOWO 9 8,5 6,5 6,5 8 8,5 9 10 11 12 13
ŁOCHOWICE 9,5 9 8 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5 12,5
NIEDOLA 11 10 9,5 8 7 7 8 9 9,5 11 12
GORZEŃ 11,5 11 10 8,5 8 7 7 8 9 10 11
POTULICE 12 11 10,5 9 9 8 7 5,5 6 9 10
WYSTĘP 12,5 11,5 11 10 9,5 9 8 5,5 5,5 8 9
NAKŁO 13 12,5 12 11 10,5 9,5 9 6 5,5 4 4,5
PATEREK 14 13 12,5 12 11,5 11 10 9 8 4 4
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 15 14 13,5 13 12,5 12 11 10 9 4,5 4

Bilet ulgowy jednorazowy na linii 408

BYDGOSZCZ BYDG.  UL. LISIA LISI OGON ŁOCHOWO ŁOCHOWICE NIEDOLA GORZEŃ POTULICE WYSTĘP NAKŁO PATEREK PATEREK PRZEMYSŁOWA
BYDGOSZCZ 5,4 7,2 8,1 8,6 9,5 10,4 10,8 11,3 11,7 12,6 13,5
BYD. UL. LISIA 5,4 6,3 7,7 8,1 9 9,5 9,9 10,4 11,3 11,7 12,6
LISI OGON 7,2 6,3 5,9 7,2 8,6 9,0 9,5 9,9 10,8 11,3 12,2
ŁOCHOWO 8,1 7,7 5,9 5,9 7,2 7,7 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7
ŁOCHOWICE 8,6 8,1 7,2 5,9 6,3 7,2 8,1 8,6 9,5 10,4 11,3
NIEDOLA 9,5 9 8,6 7,2 6,3 6,3 7,2 8,1 8,6 9,9 10,8
GORZEŃ 10,4 9,5 9,0 7,7 7,2 6,3 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9
POTULICE 10,8 9,9 9,5 8,1 8,1 7,2 6,3 5,0 5,4 8,1 9,0
WYSTĘP 11,3 10,4 9,9 9,0 8,6 8,1 7,2 5,0 5,0 7,2 8,1
NAKŁO 11,7 11,3 10,8 9,9 9,5 8,6 8,1 5,4 5,0 3,6 4,1
PATEREK 12,6 11,7 11,3 10,8 10,4 9,9 9,0 8,1 7,2 3,6 3,6
PATEREK UL. PRZEMYSŁOWA 13,5 12,6 12,2 11,7 11,3 10,8 9,9 9,0 8,1 4,1 3,6