Ceny biletów jednorazowych na linii 407 Bydgoszcz – Kraczki

Bilet normalny jednorazowy na linii 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 6 7,5 8,5 9 10 10,5 11 12 13 13,5 15 16 17 18
BYD KOLBEGO 6 7 8 8,5 9,5 10 10,5 11,5 12,5 13 14,5 15,5 16,5 17,5
PAWŁÓWEK 7,5 7 6,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 15 16 17
KRUSZYN 8,5 8 6,5 6 8 9 10 11 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5
ZIELONCZYN 9 8,5 8 6 6,5 8 9,5 10,5 11 12 13 14 15 16
STRZELEWO 10 9,5 9 8 6,5 6,5 8,5 10 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5
MINIKOWO 10,5 10 10 9 8 6,5 6,5 8,5 9,5 11 12 13 14 14,5
ŚLESIN 11 10,5 10,5 10 9,5 8,5 6,5 7 8,5 10 11 12 13 14
TRZECIEWNICA 12 11,5 11,5 11 10,5 10 8,5 7 6 8,5 10 11 12 13
NAKŁO 13 12,5 12 11,5 11 10,5 9,5 8,5 6 6,7 8 9,4 11 12
LUBASZCZ 13,5 13 13 12,5 12 11,5 11 10 8,5 6,7 6,5 8,5 10 11
ŚMIELIN 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 11 10 8 6,5 6,5 9 10
SADKI 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12 11 9,4 8,5 6,5 7 9
MROZOWO 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13 12 11 10 9 7 5
KRACZKI 18 17,5 17 16,5 16 15,5 14,5 14 13 12 11 10 9 5

Bilet ulgowy jednorazowy na linii 407

BYDGOSZCZ BYDG KOLBEGO PAWŁÓWEK KRUSZYN ZIELONCZYN STRZELEWO MINIKOWO ŚLESIN TRZECIEWNICA NAKŁO LUBASZCZ ŚMIELIN SADKI MROZOWO KRACZKI
BYDGOSZCZ 6,8 6,8 7,7 8,1 9,0 9,5 9,9 10,8 11,7 12,2 13,5 14,4 15,3 16,2
BYD KOLBEGO 6,8 6,3 7,2 7,7 8,6 9,0 9,5 10,4 11,3 11,7 13,1 14,0 14,9 15,8
PAWŁÓWEK 6,8 6,3 5,9 7,2 8,1 9,0 9,5 10,4 10,8 11,7 12,6 13,5 14,4 15,3
KRUSZYN 7,7 7,2 5,9 5,4 7,2 8,1 9,0 9,9 10,4 11,3 12,2 13,1 14,0 14,9
ZIELONCZYN 8,1 7,7 7,2 5,4 5,9 7,2 8,6 9,5 9,9 10,8 11,7 12,6 13,5 14,4
STRZELEWO 9,0 8,6 8,1 7,2 5,9 5,9 7,7 9,0 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14,0
MINIKOWO 9,5 9,0 9,0 8,1 7,2 5,9 5,9 7,7 8,6 9,9 10,8 11,7 12,6 13,1
ŚLESIN 9,9 9,5 9,5 9,0 8,6 7,7 5,9 6,3 7,7 9,0 9,9 10,8 11,7 12,6
TRZECIEWNICA 10,8 10,4 10,4 9,9 9,5 9,0 7,7 6,3 5,4 7,7 9,0 9,9 10,8 11,7
NAKŁO 11,7 11,3 10,8 10,4 9,9 9,5 8,6 7,7 5,4 6,0 7,2 8,5 9,9 10,8
LUBASZCZ 12,2 11,7 11,7 11,3 10,8 10,4 9,9 9,0 7,7 6,0 5,9 7,7 9,0 9,9
ŚMIELIN 13,5 13,1 12,6 12,2 11,7 11,3 10,8 9,9 9,0 7,2 5,9 5,9 8,1 9,0
SADKI 14,4 14,0 13,5 13,1 12,6 12,2 11,7 10,8 9,9 8,5 7,7 5,9 6,3 8,1
MROZOWO 15,3 14,9 14,4 14,0 13,5 13,1 12,6 11,7 10,8 9,9 9,0 8,1 6,3 4,5
KRACZKI 16,2 15,8 15,3 14,9 14,4 14,0 13,1 12,6 11,7 10,8 9,9 9,0 8,1 4,5