Ceny biletów jednorazowych na linii 404 Bydgoszcz – Mrocza

Bilet normalny jednorazowy na linii 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 6 8 8,5 9,5 10,5 11,5 12 12,5 12,5 13 13 13 13,5 13,5 13,5 14,5 15
BYD. KOLBEGO 6 7 8 9 10 10,5 11 11,5 11,5 12,5 12,5 12,5 13 13 13 13,5 14
OSÓWIEC 8 7 6,5 8 9 9,5 10 10,5 11 11,5 11,5 11,5 12 12 12 13 13,5
WOJNOWO 8,5 8 6,5 5 7 8 9 9,5 9,5 10 10 10 11,5 11,5 12 12 12,5
SICIENKO 9,5 9 8 5 6 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 9,5 10,5 11 11 11,5 12
SITNO 10,5 10 9 7 6 6 7,5 8 8,5 9 9 9 9,5 9,5 10 10,5 11,5
UGODA 11,5 10,5 9,5 8 7,5 6 6 7 7,5 8 8,5 9 9 9,5 9,5 10 10,5
GONCARZEWO 12 11 10 9 8 7,5 6 6 7 7,5 7,5 8 8,5 8,5 9 9,5 10
TERESIN 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 8 7 6 6 7 7,5 8 8,5 8,5 8,5 9 9,5
MICHALIN 12,5 11,5 11 9,5 9 8,5 7,5 7 6 6 7,5 8 8,5 8,5 8,5 9 9
SAMSIECZNO 13 12,5 11,5 10 9,5 9 8 7,5 7 6 6 7 8 8 8 8,5 8,5
GLISZCZ 13 12,5 11,5 10 9,5 9 8,5 7,5 7,5 7,5 6 6 7,5 8 8 8,5 8,5
TRZEMIĘTOWO 13 12,5 11,5 10 9,5 9 9 8 8 8 7 6 6,5 7 7,5 7,5 8
PROSPEROWO 13,5 13 12 11,5 10,5 9,5 9 8,5 8,5 8,5 8 7,5 6,5 6 7 7,5 7,5
SŁUPOWO 13,5 13 12 11,5 11 9,5 9,5 8,5 8,5 8,5 8 8 7 6 6,5 7 7,5
DRZEWIANOWO 13,5 13 12 12 11 10 9,5 9 8,5 8,5 8 8 7,5 7 6,5 6 7
DĄBROWICE 14,5 13,5 13 12 11,5 10,5 10 9,5 9 9 8,5 8,5 7,5 7,5 7 6 7
MROCZA 15 14 13,5 12,5 12 11,5 10,5 10 9,5 9 8,5 8,5 8 7,5 7,5 7 7

Bilet ulgowy jednorazowy na linii 404

BYDGOSZCZ BYD. KOLBEGO OSÓWIEC WOJNOWO SICIENKO SITNO UGODA GONCARZEWO TERESIN MICHALIN SAMSIECZNO GLISZCZ TRZEMIĘTOWO PROSPEROWO SŁUPOWO DRZEWIANOWO DĄBROWICE MROCZA
BYDGOSZCZ 5,4 7,2 7,7 8,6 9,5 10,4 10,8 11,3 11,3 11,7 11,7 11,7 12,2 12,2 12,2 13,1 13,5
BYD. KOLBEGO 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 9,5 9,9 10,4 10,4 11,3 11,3 11,3 11,7 11,7 12,2 12,2 12,6
OSÓWIEC 7,2 6,3 5,9 7,2 8,1 8,6 9,0 9,5 9,9 10,4 10,4 10,4 10,8 10,8 10,8 11,7 12,2
WOJNOWO 7,7 7,2 5,9 4,5 6,3 7,2 8,1 8,6 8,6 9,0 9,0 9,0 10,4 10,4 10,8 10,8 11,3
SICIENKO 8,6 8,1 7,2 4,5 5,4 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 8,6 8,6 9,5 9,9 9,9 10,4 10,8
SITNO 9,5 9,0 8,1 6,3 5,4 5,4 6,8 7,2 7,7 8,1 8,1 8,1 8,6 8,6 9,0 9,5 10,4
UGODA 10,4 9,5 8,6 7,2 6,8 5,4 5,4 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,1 8,6 8,6 9,0 9,5
GONCARZEWO 11 9,9 9,0 8,1 7,2 6,8 5,4 5,4 6,3 6,8 6,8 7,2 7,7 7,7 8,1 8,6 9,0
TERESIN 11,3 10,4 9,5 8,6 7,7 7,2 6,3 5,4 5,4 6,3 6,8 7,2 7,7 7,7 7,7 8,1 8,6
MICHALIN 11,3 10,4 9,9 8,6 8,1 7,7 6,8 6,3 5,4 5,4 6,8 7,2 7,7 7,7 7,7 8,1 8,1
SAMSIECZNO 11,7 11,3 10,4 9,0 8,6 8,1 7,2 6,8 6,3 5,4 5,4 6,3 7,2 7,2 7,2 7,7 7,7
GLISZCZ 11,7 11,3 10,4 9,0 8,6 8,1 7,7 6,8 6,8 6,8 5,4 5,4 6,8 7,2 7,2 7,7 7,7
TRZEMIĘTOWO 11,7 11,3 10,4 9,0 8,6 8,1 8,1 7,2 7,2 7,2 6,3 5,4 5,9 6,3 6,8 6,8 7,2
PROSPEROWO 12,2 11,7 10,8 10,4 9,5 8,6 8,1 7,7 7,7 7,7 7,2 6,8 5,9 5,4 6,3 6,8 6,8
SŁUPOWO 12,2 11,7 10,8 10,4 9,9 8,6 8,6 7,7 7,7 7,7 7,2 7,2 6,3 5,4 5,9 6,3 6,8
DRZEWIANOWO 12,2 12,2 10,8 10,8 9,9 9,0 8,6 8,1 7,7 7,7 7,2 7,2 6,8 6,3 5,9 5,4 6,3
DĄBROWICE 13,1 12,2 11,7 10,8 10,4 9,5 9,0 8,6 8,1 8,1 7,7 7,7 6,8 6,8 6,3 5,4 6,3
MROCZA 13,5 12,6 12,2 11,3 10,8 10,4 9,5 9,0 8,6 8,1 7,7 7,7 7,2 6,8 6,8 6,3 6,3